Dodajemy Tlenu Skrajnej Prawicy Crew

Jest to skrót powstały jako kontra do lewicowego „odcinamy tlen” naszym ruchom oddolnym, które nazywają skrajną prawicą. Patrząc historycznie – mają nieco racji.

Podział narodził się na początku Rewolucji Francuskiej. W Zgromadzeniu Narodowym zwolennicy tej rewolucji, reform, koncepcji liberalnych (gospodarczo także!), które miały położyć kres wierze w Boga, pewnej hierarchii społecznej, wartościom itd. zasiedli po lewej stronie sali. Po prawej zasiedli zaś zwolennicy zachowania starego porządku, a więc tradycyjnych wartości, wiary… To była prawica. Podział historycznie dotyczy więc idei.

Dzisiaj termin już się zatarł, bo na zepsutym zachodzie tzw. prawica potrafi promować lewicowe pomysły (homoseksualizm chociażby), a także przyczyniać się do kontynuowania koncepcji Rewolucji Francuskiej. Poza tym, politycy w demokracji chcą być jak najbliżej centrum, aby przypodobać się jak największej rzeszy ludzi. Zaniedbują więc poglądy kosztem PRu, a wyrazista prawica i wyrazista lewica, w starym znaczeniu – jest jedynie na skraju!

Tak więc skrajnej prawicy nasze działania i aktywizm jak najbardziej dodają tlenu!

Dodajemy Tlenu Skrajnej Prawicy!  

DTSP!

Reklamy